Per 1 juli zal de praktijk worden voortgezet door dokter D. Gilow.
Zie verder informatie onder praktijknieuws!
?

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's-avonds, 's-nachts en in het weekend wordt geregeld door de SMASH. De SMASH heeft daartoe 3 huisartsenposten, verdeeld over de stad, ingericht. Op deze huisartsenposten werken alle huisartsen uit de regio Haaglanden samen.

Openingstijden

De posten zijn iedere werkdag van 17:00 - 8:00 uur geopend. Op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen zijn de posten ook geopend en in ieder geval een post 24 uur.

Afspraken

Op de huisartsenpost wordt op afspraak gewerkt. In dringende/spoedeisende gevallen kunt u bellen met telefoonnummer 346 96 69. De assistente beslist in overleg met de huisarts of het een consult, visite of telefonisch advies wordt. Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringspasje bij de hand en zorg voor een legitimatiebewijs in geval van consult of visite.

Adres huisartsenpost

Er zijn drie posten: Huisartsenpost Hagaziekenhuis (op het Spoedplein van het Hagaziekenhuis), Huisartsenpost HMC Westeinde (vanaf de ingang langs restaurant en apotheek aan einde van de gang links) en Huisenartsenpost HMC Bronovo (in de Focuskliniek, begane grond route 8) Bij het maken van een afspraak hoort u waar en hoe laat u terecht kunt.

www.smashaaglanden.nl