Per 1 juli zal de praktijk worden voortgezet door dokter D. Gilow.
Zie verder informatie onder praktijknieuws!
?

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Bel voor het aanvragen van een visite voor 11.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Wij ontvangen u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en/of te behandelen.