Vakantiewaarneming

Op werkdagen, bij afwezigheid door nascholing, vakantie en ziekte:

huisartsengroep Loosduinen

De waarneming wordt geregeld volgens de eerste letter van uw achternaam. Deze verdeling volgens het alfabet is (ook) te beluisteren via telefoonnummer: (070) 404 15 81.

Naam Adres Telefoon
H. van Beek Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 440 02 28
P. Bol & C. Barendse Oude Haagweg 287 (070) 397 51 90
H. Civi Loosduinse Hoofdstraat 9 (070) 397 41 83
L. Jacz & I. Docters van Leeuwen Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 28 75
M. Hueting-Libourel Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 30 17

Druk voor de alfabetverdeling zodat u kan zien bij welke dokter u terecht kan.

De praktijk is gesloten van:

Per 1 juli zal de praktijk worden voort gezet door Dr. D. Gilow

22/6 t/m 30/61/72/7 t/m 3/7
Afwezig BorstAfwezig Borst, D/JAfwezig Borst
A-D van BeekA-E van BeekA-D van Beek
E-J Docters/JaczF-K HuetingE-J Docters/Jacz
K-N HuetingL-R CiviK-N Hueting
O-S CiviS-Z Bol/BarendseO-S Civi
T-Z Bol/BarendseT-Z Bol/Barendse

Op de vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur heeft één van de huisartsen uit de huisartsengroep Groot-Loosduinen dienst. In dringende gevallen kunt u hem bereiken op telefoonummer
06-442 919 93.

De waarneming 's-avonds, 's-nachts, in het weekend en op officiële feestdagen wordt geregeld door de SMASH. In dringende/spoedeisende gevallen kunt u bellen met telefoonnummer (070) 346 96 69.

De SMASH is iedere werkdag bereikbaar van 17:00 - 8:00 uur. Op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen de gehele dag.

Naam Adres Telefoon
H. van Beek Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 440 02 28
P. Bol & C. Barendse Oude Haagweg 287 (070) 397 51 90
H. Civi Loosduinse Hoofdstraat 9 (070) 397 41 83
L. Jacz & I. Docters van Leeuwen Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 28 75
M. Hueting-Libourel Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 30 17


Voor geprinte versie klik op hiernaast staande printer afbeelding

Vakantiewaarneming

Op werkdagen, bij afwezigheid door nascholing, vakantie en ziekte:

huisartsengroep Loosduinen

De waarneming wordt geregeld volgens de eerste letter van uw achternaam. Deze verdeling volgens het alfabet is (ook) te beluisteren via telefoonnummer: (070) 404 15 81.

Naam Adres Telefoon
H. van Beek Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 440 02 28
P. Bol & C. Barendse Oude Haagweg 287 (070) 397 51 90
H. Civi Loosduinse Hoofdstraat 9 (070) 397 41 83
L. Jacz & I. Docters van Leeuwen Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 28 75
M. Hueting-Libourel Loosduinse Hoofdstraat 189 (070) 397 30 17

Per 1 juli zal de praktijk worden voort gezet door Dr. D. Gilow

22/6 t/m 30/61/72/7 t/m 3/7
Afwezig BorstAfwezig Borst, D/JAfwezig Borst
A-D van BeekA-E van BeekA-D van Beek
E-J Docters/JaczF-K HuetingE-J Docters/Jacz
K-N HuetingL-R CiviK-N Hueting
O-S CiviS-Z Bol/BarendseO-S Civi
T-Z Bol/BarendseT-Z Bol/Barendse

Op de vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur heeft één van de huisartsen uit de huisartsengroep Groot-Loosduinen dienst. In dringende gevallen kunt u hem bereiken op telefoonummer 06-442 919 93.

De waarneming 's-avonds, 's-nachts, in het weekend en op officiële feestdagen wordt geregeld door de SMASH. In dringende/spoedeisende gevallen kunt u bellen met telefoonnummer (070) 346 96 69.

De SMASH is iedere werkdag bereikbaar van 17:00 - 8:00 uur. Op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen de gehele dag.


Dit formulier is geprint op: .
Kijk op onze website: www.huisartspraktijkhoutwijk.info, voor de meest recente informatie.Dit is een "printer-vriendelijke" versie van het formulier.

Druk op om af te drukken. Druk op om deze versie te sluiten.