Per 1 juli zal de praktijk worden voortgezet door dokter D. Gilow.
Zie verder informatie onder praktijknieuws!

Praktijkfolder - 1

MC de Korenaer (artist impression)

Huisartspraktijk Houtwijk

Loosduinse Hoofdstraat 7
2552AA  Den Haag

Telefoon: (070) 397 53 50 (spoed: optie 1)
Fax:         (070) 391 46 04
Website: www.huisartspraktijkhoutwijk.info

VOORAF

In deze folder vindt u informatie over de werkwijze in de praktijk. U wordt geÔnformeerd over de spreekuurtijden, telefonische bereikbaarheid, huis-bezoek, dienst- en waarneemregelingen etc.

Leest u deze folder aandachtig door en bewaar hem op een handige plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon.

DE HUISARTSEN

Medisch Centrum “de Korenaer” huisvest 2 huisartsen elk met hun eigen praktijk en eigen assistente. U heeft dus altijd uw eigen huisarts als vast aanspreekpunt.

Het Medisch Centurm is een multi-disciplinair centrum. Hier vindt u naast de praktijk ook de apotheek "MC de Korenaer". Voorts kunt u er fysiotherapie, een dietiste en een verloskundigepraktijk vinden. Verder is dagelijks het lab aanwezig voor bloedafname en sinds kort huisvest het centrum ook een psycholoog. Alle disciplines zijn goed bereikbaar, die op de bovenverdiepingen met de in het pand aanwezige lift.

OPENINGSTIJDEN

De praktijk is geopend 's-morgens van
8.30 - 12.30 uur en s'-middag van
13.30 - 16.00 uur en op vrijdag van
8.30 - 14.00 uur.

Telefonisch is de praktijk ook gedurende deze tijden bereikbaar op nummer 070-397 53 50.

Wij verzoeken u het telefonisch contact zoveel mogelijk voor 12.00 uur te laten plaatsvinden.

Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar via het hierboven genoemde nummer gevolgd door optie 1.

AFSPRAKEN MAKEN/HUISBEZOEK AANVRAGEN

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor het maken van afspraken bellen van 8.30 - 16.00 uur. Wilt u nog dezelfde dag terecht dan moet u voor 10.00 uur bellen.
Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen, i.v.m. het plannen van het spreekuur en beoordelen van eventuele

spoed, naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Als het echt dringend is en het spreekuur is vol, zal zij proberen toch nog voor dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente werkt met instructies van de arts en heeft genoeg ervaring om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

Als u bij het maken van een afspraak aangeeft dat u meerdere vragen heeft, of een langer gesprek wilt hebben, kan de assistente hiermee rekening houden bij het opstellen van de agenda.

Spaar niet een heleboel klachten op en neem geen andere patiŽnt mee voor wie geen afspraak is gemaakt.

Belt u de assistente wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Een niet geannuleerde afspraak zal normaal worden gedeclareerd.

Spreekuur praktijkondersteuners

Ook het spreekuur van de praktijkondersteuners is uitsluitend volgens afspraak.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Bel voor het aanvragen van een visite voor 11.00 uur.
ę vorige 1 | 2 volgende Ľ

Praktijkfolder - 2

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die door hun leeftijd of gesteldheid niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Visites zijn niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen en niet voor kinderen.

Wij ontvangen u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en/of te behandelen.

Verwacht u de huisarts bij u thuis nadat u uit het ziekenhuis ontslagen bent, dan dient u dit telefonisch te laten weten.

ASSISTENTE

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Daarnaast geeft zij ook uitslagen door

Urine

Als u een blaasontsteking denkt te hebben, dan kunt u de urine vůůr 10.00 uur bij de assistente afgeven.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bij de assistente aanvragen aan de balie en via de telefoon. Doet u dit bij voorkeur voor 12.30 alleen dan worden de recepten zeker dezelfde dag naar de apotheek doorgestuurd.

Voor de recepten die 's-middags worden aangevraagd kan het de volgende dag worden!

Ook via de website kunt ook recepten aanvragen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden die daar ook staan vermeld

PRAKTIJKONDERSTEUNING

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam.

Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleid om bepaalde groepen patiŽnten te behandelen en te begeleiden Hierdoor kunnen deze patiŽnten gerichter worden begeleid.

Praktijkondersteuners hebben de kennis om de aan hen toevertrouwde groepen patiŽnten (grotendeels) zelfstandig te behandelen. Zo nodig vindt er overleg met de huisarts plaats.

AVOND/WEEKENDDIENSTEN

Buiten kantooruren, d.w.z. voor 8.00 uur en na 17.00 uur op werkdagen, zaterdag en zondag; de gehele dag en feestdagen, kunt u voor spoedeisende zaken terecht bij de SMASH
(tel. 070-346 96 69)

Op de vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur heeft ťťn van de huisartsen uit de huisartsengroep Groot-Loosduinen dienst. In dringende gevallen kunt u hem bereiken op telefoonummer
06-442 919 93

WAARNEMING TIJDENS AFWEZIGHEID

Tijdens afwezigheid van de huisarts in verband met vakantie en nascholing zal de praktijk worden waargenomen door de huisartsen uit de huisartsengroep Groot-Loosduinen
(zie adressen & telefoonnummers).

Over het algemeen zal er met de beginletters van de achternaam een verdeling worden gemaakt. U kunt een lijst met deze verdeling vinden op de website, bij de praktijk en op de telefoonbeantwoorder. Bij de langere vakanties ook via de Hagro-telefoon (tel. 070-404 15 81).

ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS

Overige huisartsen uit de huisartsengroep Groot-Loosduinen

H. van Beek
Loosduinse Hoofdstraat 189
2552 AB  Den Haag      telefoon (070) 440 02 28

P. Bol & C. Barendse
Oude Haagweg 287
2552 EP  Den Haag      telefoon (070) 397 51 90

H. Civi
Loosduinse Hoofdstraat 9
2552 AA  Den Haag      telefoon (070) 397 41 83

I. Docters van Leeuwen & L. Jacz-Kruithof
Loosduinse Hoofdstraat 189
2552 AB  Den Haag      telefoon (070) 397 28 75

M. Hueting
Loosduinse Hoofdstraat 189
2552 AB  Den Haag      telefoon (070) 397 30 17

Vrijdagmiddagtelefoon  telefoon 06-442 919 93
(vrijdagmiddag 14.00-17.00)

Hagro-telefoon             telefoon (070) 404 15 81

Smash Huisartsenpost  telefoon (070) 346 96 69

ę vorige 1 | 2 volgende Ľ