Per 1 juli zal de praktijk worden voortgezet door dokter D. Gilow.
Zie verder informatie onder praktijknieuws!

Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH)

Praktijkondersteuning huisartsenzorg (POH) is bedoeld om de huisarts te faciliteren in de zorg rondom chronische patiënten als DM II, COPD, ouderenzorg en GGZ. De functie van praktijkondersteuner is in het leven geroepen om de kwaliteit van zorg te garanderen dan wel te verhogen en de huisarts te ontlasten.

Een praktijkondersteuner is in Nederland een paramedisch functionaris op HBO-niveau die is opgeleid om in huisartsenpraktijken bepaalde taken van de huisarts over te nemen. De praktijkondersteuner voert uitsluitend taken uit die protocollair (volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen) van de huisarts kunnen worden overgenomen. Vaak betreft het de uitvoering van protocollen betreffende chronische ziekten."

Er wordt onderscheid gemaakt tussen POH-Somatiek (verder te noemen POH-S) en POH-Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen POH-GGZ).

POH-S richt zich op de behandeling van chronische ziektes zoals Diabetes, Astma en COPD. Ook preventie van hart-en vaatziekten en ouderenzorg is een onderdeel van de funktie van de praktijkondersteuner.

POH-GGZ richt zich op de behandeling van mensen met kortdurende psychische problemen. GGZ is toegevoegd om de specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg aan te geven. De praktijkondersteuner werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Huisartsen werken graag samen met een praktijkondersteuner GGZ. Mensen met (beginnende) psychische klachten gaan immers liever naar de huisarts die ze al kennen, dan naar de geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuner helpt bij vraagverheldering en geeft advies over behandeling van de klacht. Ook weet deze ondersteuner de weg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt de patiƫnt, als het nodig is en in overleg met de huisarts, meteen naar de juiste professional doorverwezen.

Consulten bij de praktijkondersteuner POH-S en POH-GGZ worden in onze praktijk volledig vergoed vanuit de basisverzekering.